http://www.otrebusy.edu.pl

:: Zasady rekrutacji
Wiadomość dodana przez: Arek (2016-03-02 21:03:57)

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Urzędu Gminy zostało opublikowane Zarządzenie nr 7.2016 Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: http://brwinow.bipst.pl/index.php?grupa=42593

Czytaj więcej...


Prosimy pobierać deklaracje lub wnioski bezpośrednio ze strony BIP Gminy Brwinów lub w sekretariacie szkoły. Po wypełnieniu dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: deklaracje w terminie od 29 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r., wniosek w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.UWAGA

RODZICE DZIECI Z REJONU ZS w Otrębusach URODZONYCH W LATACH 2009 i 2010

(OBECNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE)

RODZICE, KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECI POSZŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/17 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SĄ ZOBOWIĄZANI
DO ZŁOŻENIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY DRUKU „ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ”

(ZGŁOSZENIE DO KLASY I SP.docx i w sekretariacie szkoły.)UWAGA

 

RODZICE DZIECI URODZONYCH od 1 stycznia do 30 czerwca 2008

(OBECNE KLASY DRUGIE)

Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie szkoły
w terminie do 31 marca 2016 r. wniosków o kontynuację nauki w klasie DRUGIEJ

(DRUK DO POBRANIA.docx i w sekretariacie szkoły.)UWAGA

RODZICE DZIECI URODZONYCH w roku 2009 (OBECNE KLASY PIERWSZE)

 Zainteresowanych Rodziców prosimy o składanie w sekretariacie szkoły
w terminie do 31 marca 2016 r. wniosków o kontynuację nauki w klasie PIERWSZEJ

(DRUK DO POBRANIA.docx i w sekretariacie szkoły.)
Kandydaci do gimnazjum


(ZGŁOSZENIE DO KLASY I GIMNAZJUM.docx i w sekretariacie szkoły.)
ZGŁOSZENIE Kandydata spoza obwodu szkoły i w sekretariacie szkoły.)Zmiany w realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego od r. szk. 2016/2017

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2016 r. roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne będą realizować dzieci w wieku 6 lat, naukę w szkole podstawowej obowiązkowo rozpoczną dzieci w wieku 7 lat.

Więcej informacji o wdrażaniu zmian, w tym o prawach i obowiązkach rodziców związanych z zapisywaniem dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej znajdziecie Państwo w przygotowanej prezentacji: Zmiany_w_realiz_obowiąz_rocznego_przygot_przedszk_i_szkol_2016-2017.pdf

Pytania można zadawać telefonicznie pracownikom Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15, pod numerami telefonów: 22 34 74 595, 22 34 74 717, 22 34 74 589, 22 34 74 467 lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie MEN.

Zachęcamy również do śledzenia aktualnych informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


adres tej wiadomości: http://www.otrebusy.edu.pl/news.php?id=1560