http://www.otrebusy.edu.pl

:: Rodzicu! Uwaga! Nowe zagrożenie!!!
Wiadomość dodana przez: Arek (2015-09-16 17:11:47)

Rynek narkotykowy zmienia się, pojawiają się nowe substancje. Od 3 lat obserwujemy na światowym rynku ekspansję nowego typu środków zwanych ,,dopalaczami”. Zaczęto je zażywać w krajach Europy Zachodniej już wcześniej, gdzie notuje się ich rosnącą popularność. Obecnie dotarły również do Polski.

PAMIĘTAJMY
My dorośli później zauważamy różnorodne nowości niż dzieci, które mają bardzo rozbudowane potrzeby poznawcze, czyli ciekawość, mają też znacznie mniej obaw przed eksperymentami.
W opinii uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych rodzice słabo orientują się w tym, co robią i czego doświadczają ich dzieci. Większość uczniów twierdzi, iż rodzice nie mają wiedzy na temat używania alkoholu i narkotyków przez ich dzieci ( badania Ursynowskie 2009r.)

DLACZEGO POJAWIŁY SIĘ DOPALACZE?
Przemysł narkotykowy przynosi krociowe zyski. Stałe aktualizowanie przepisów prawa, kontrola granic, ściganie producentów i dilerów, monitoring wizyjny i działania profilaktyczne prowadzone wobec dzieci i młodzieży przynoszą efekty. Przemysł narkotykowy wprowadza wiec nowe środki, które nie figurują na liście substancji zabronionych. Taką próba ominięcia prawa są właśnie DOPALACZE. Reklamowane są m.in. jako ,,smart drugo” (sprytne substancje zwiększające spryt i inteligencję) -  
•    Środki stymulujące (podobnie jak amfetamina)
•    - Środki euforyzujące ( jak tabletki ekstazy)
•    - Środki relaksujące (jak konopie indyjskie)
•    - Środki psychodeliczne halucynogenne (jak LSD).
Są wśród nich substancje zarówno pochodzenia syntetycznego i naturalnego (roślinnego). Wiele z nich ma atrakcyjne, zachęcające nazwy np. ,,Szałwia wieszcza”, ,,Zioła marzeń”, ,,Ogon Lwa”, „Mocarz”.

INTERNET
Dlaczego niektóre nastolatki sięgają po narkotyki?

UCIECZKA OD PROBLEMÓW
Narkotyki mogą się wydawać sposobem na ucieczkę od nieprzyjemnej rzeczywistości i poradzenie sobie z problemami takimi jak np. wymagania ze strony rodziców, szkoły, rozpad rodziny,

NUDA
Poczucie nudy, brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu często skłaniają do sięgania po narkotyki, które stają się w ich przekonaniu najciekawszym sposobem na wypełnienie czasu i poradzenie sobie z uczuciem znudzenia.

POSZUKIWANIE POBUDZENIA
Niektóre nastolatki wierzą, że używanie narkotyków może dawać przyjemne wrażenia fizyczne i psychiczne, a wprowadzenie się w stan silnego pobudzenia pozwala osiągnąć wspaniałe samopoczucie.

POSZUKIWANIE PEWNOŚCI SIEBIE W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH
Typową cechą młodych ludzi jest poczucie niepewności siebie w sytuacjach społecznych i kontaktach towarzyskich. Niektórzy z nich widzą w narkotykach sposób na dodanie sobie odwagi i pewności siebie.

CHĘĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO GRUPY
Branie narkotyków jest niekiedy rodzajem ceny, jaką się płaci za przynależność do grupy. Młodzi ludzie pragną być akceptowani przez rówieśników, chcą być postrzegani przez kolegów jako ,,fajni kumple”.

CIEKAWOŚĆ
Jednym z motywów eksperymentowania z narkotykami jest ciekawość, jaka jest naturalną cechą okresu dorastania. Nastolatki często sięgają po narkotyki, ponieważ są ciekawe efektów, jakie one wywołują.
Co powstrzymuje młodzież przed sięganiem po narkotyki ?
•    - Dezaprobata dla używania narkotyków wyrażana przez znaczące osoby z bliskiego otoczenia (rodziców, przyjaciół, krewnych lub dorosłych).
•    - Poważne traktowanie swojej przyszłej roli rodzica. Potrzeba bycia pozytywnym wzorcem dla własnych dzieci.
•    - Brak pieniędzy na zakup narkotyków.
•    - Złe doświadczenie z próbowaniem narkotyków ( fatalne samopoczucie, nieprzyjemne objawy).
•    - Przekonanie, że narkotyki rujnują zdrowie człowieka.
•    - Obawa przed uzależnieniem.
•    - Obawa przed utratą kontroli nad sobą, nieprzewidywalne zachowania.
•    - Orientacja na zrobienie kariery zawodowej. Używanie narkotyków może uniemożliwić zrealizowanie tych aspiracji zawodowych.
•    - Posiadanie wielu zainteresowań, aktywne spędzanie czasu wolnego (hobby, wolontariat, koła zainteresowań).
Wszyscy młodzi ludzie przechodzą przez trudne etapy. Rodzic powinien posiadać wiedzę i  wykorzystywać dostępne mu narzędzia wpływu na dziecko, aby chronić je przed zagrożeniami.
Jakie działania wobec mojego dziecka mogę podjąć w domu?
•    - Zaangażowanie w życie dzieci.
•    - Rozmowy z dzieckiem.
•    - Budowanie zasad i jasnych granic.
•    - Wyraźne artykułowanie niezgody na używanie narkotyków.
•    - Poznanie przyjaciół dziecka.
•    - Współpraca z dzieckiem na każdym etapie rozwoju.
•    - Mobilizowanie i zachęcanie do aktywnego życia.
•    - Proponowanie literatury.
•    - Zachęcanie do oglądania programów młodzieżowych o charakterze profilaktycznym.
•    - Wzmacniać poczucie własnej wartości.
•    - Uczyć, że nie można ufać wszystkim.
•    - Mobilizować do udziału w różnorodnych kampaniach o charakterze profilaktycznym
•    - Zachęcać swoje dzieci do nauki zachowań przyjętych za normę z uwzględnieniem korzystania z zajęć oraz organizacji czasu wolnego.
Strony internetowe dla rodziców: www.dopalaczeinfo.pl      www.stacjazdrowia.gov.pl  
www.gis.gov.pl    www.narkomania.gov.pl     www.kbpn.gov.plO dopalaczach w naszej szkole
6 / 8
DOPALACZE!!! Uwaga na nowe zagrożenie!!
W ramach profilaktyki uzależnień od różnych środków psychoaktywnych ( nikotyny, alkoholu i narkotyków, w tym dopalaczy) zrealizowaliśmy w tym roku:
Ø warsztaty dla klas szóstych na temat narkotyków w tym dopalaczy oraz zagrożeń związanych z ich używaniem, przeprowadził je terapeuta z Poradni Uzależnień,
Ø warsztaty dla rodziców uczniów klas szóstych na temat profilaktyki uzależnień, rozpoznawania i reagowania na uzależnienia, przeprowadził je terapeuta z Poradni Uzależnień,
Ø lekcje dotyczące dopalaczy we wszystkich klasach wg scenariusza przygotowanego przez pedagoga szkolnego,
Ø spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas poświęcone problemowi dopalaczy (wg scenariusza „Nowe zagrożenie – dopalacze”),
Ø szkolenie rady pedagogicznej na temat dopalaczy
Ø pogadanki we wszystkich klasach na temat zagrożeń współczesnego świata (środki odurzające, alkohol, nikotyna, cyberprzemoc),
Ø warsztaty dla klas IV- VI na temat szkodliwości palenia tytoniu w ramach realizacji programu oferowanego przez Sanepid (prowadzili wychowawcy wg scenariuszy przygotowanych przez Sanepid),
Ø zamieściliśmy na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń informacje dla rodziców z adresami stron internetowych, pod którymi mogą szukać pomocy  (narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie),
Ø przygotowaliśmy dla każdego rodzica broszurki z informacjami o zagrożeniach i adresami, pod którymi mogą szukać pomocy,
Ø braliśmy udział w konkursach plastycznych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci,
Ø przeprowadziliśmy ankiety dotyczące diagnozy potrzeb i problemów dotyczących ryzykownych zachowań uczniów.
adres tej wiadomości: http://www.otrebusy.edu.pl/news.php?id=1412