http://www.otrebusy.edu.pl

:: Dzień Baśni
Wiadomość dodana przez: Arek (2015-04-19 12:10:36)

15.04.2015 r. uczniowie klas IV naszej szkoły uczestniczyli w zorganizowanym już po raz drugi przez nauczycieli polonistów "Święcie Baśni". W tym roku była to uroczystość wieloetapowa. Program realizowany był od marca do kwietnia  2015 r. Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie cyklu lekcji „Baśnie znane i nieznane” dotyczących baśni.

Omówiłyśmy  ich problematykę, wartości dydaktyczne i wychowawcze oraz cechy gatunkowe. Zapoznałyśmy uczniów z sylwetkami najpopularniejszych baśniopisarzy.  
Podsumowaniem tych lekcji była praca długoterminowa, polegająca na  zespołowym wykonaniu makiety przestrzennej  na zadany temat według podanej instrukcji. Uczniowie wszystkich klas czwartych mieli identyczne zadania do wykonania.
Były to:  
- wykonanie makiety dowolnej baśni,              
- przygotowanie według własnego scenariusza przedstawienia teatralnego,
- projekt plakatu lub afisza teatralnego na spektakl baśni.

Podane zadania uczniowie wykonywali od początku marca do 15.04.2015 r. kiedy to wyniki swojej pracy zaprezentowali na forum szkoły. Oceny przygotowanych prac i wystąpień dokonane zostały według wcześniej określonych kryteriów.  Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie „Magiczna kraina baśni” .
        
Kolejnym etapem realizacji tego przedsięwzięcia był konkurs wielopokoleniowy „Rodzinne czytanie baśni”. Konkurs przeznaczony był dla całych rodzin. Rodzinne zespoły zaprezentowały 15.04.2015 r. w dniu „ Święta Baśni” przed publicznością wybraną baśń z podziałem na role.
        
07.04.2015 r. chętni uczniowie klas IV uczestniczyli w konkursie literackim o pióro Hansa Christiana Andersena „Czy to baśń, czy nie baśń?”. Polegał on na napisaniu przez reprezentantów każdej klasy baśni z uwzględnieniem  jej cech gatunkowych. Tematem baśni był jeden przedmiot wylosowany na początku konkursu przez jednego z uczestników.
        
Najwięcej emocji uczniów wzbudził „Turniej wiedzy o baśniach i baśniopisarzach” . Uczniowie w pięcioosobowych zespołach musieli podczas wielu konkurencji  wykazać się wiedzą dotyczącą baśni i ich twórców.
        
Ostatnim zadaniem podsumowującym cały cykl pracy była „Wielka parada baśni, czyli konkurs teatrzyków”. Wzięły w nim udział pięcioosobowe zespoły wszystkich klas czwartych. Dzieci pod czujnym okiem rodziców przygotowały przedstawienie na podstawie dowolnie wybranej baśni. Samodzielnie wykonały scenografię i stroje. Wykazały się fantastyczną grą aktorską i doskonałą znajomością tekstu.

Przedstawienia wzbudziły ogromne zainteresowanie i podziw zgromadzonej publiczności. Całość uroczystości zakończyła parada baśniowych bohaterów i kosztowaniem smakołyków z baśniowej kuchni. Uczestniczenie w tym "Święcie Baśni" dla wszystkich : rodziców, dzieci i nauczycieli było prawdziwą ucztą duchową.

M.W.adres tej wiadomości: http://www.otrebusy.edu.pl/news.php?id=1337