http://www.otrebusy.edu.pl

:: 03.11.2015 II zebranie Rady Rodziców
Artykuł dodany przez: Arek (2016-01-28 19:43:24)

Odbyło się drugie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców.

Porządek obrad:

1. 1 Oprowadzenie RR po budynku gimnazjum.
2. Wniosek A. Leszkiewicza – prośba o dofinansowanie kwotą 2500zł akwarium i terrarium. Rozpatrzony pozytywnie.
3. Wniosek Pani Dyrektor o dofinansowanie zakupu dmuchawy do liści w kwocie 1000zł. Rozpatrzony pozytywnie.
4. Rozmowa dotycząca szafek dla klas IV.
5. Przyjęto dokument Koncepcja Szkoły, spójny z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
6. Dyskusja nt. Telefonów komórkowych, kultury osobistej w szkole.
7. Wnioski

Ad. 6
W dyskusji przedstawiono propozycję wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych. Analiza argumentów za i przeciw. Prośba o przeprowadzenie wywiadu w klasach.adres tego artykułu: http://www.otrebusy.edu.pl/articles.php?id=376