http://www.otrebusy.edu.pl

:: Darowizna na rzecz sportu
Artykuł dodany przez: sebastian (2016-01-18 00:19:27)

Jeśli wartość jednorazowej darowizny przekracza 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35000 zł, należy do zeznania rocznego dołączyć deklarację CIT-D (dotyczy to zarówno obdarowanej organizacji, jak i darczyńcy). Z obowiązku składania tej deklaracji zwolnione są organizacje, których przychód za dany rok podatkowy nie przekracza 20000 zł.
Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie:
celu - "darowizna na upowszechnianie sportu - Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1”.

Darowizny można wpłacać na nr konta:
Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy"1"
ul. Piaseckiego 2
05-805 Otrębusy
Bank Spółdzielczy w Brwinowie
Numer konta: :18929100010097653620000010
cel - "darowizna na upowszechnianie sportu - Uczniowski Klub Sportowy Otrębusy „1”.
adres tego artykułu: http://www.otrebusy.edu.pl/articles.php?id=369