http://www.otrebusy.edu.pl

:: Biologia – zadania na 6
Artykuł dodany przez: Arek (2015-06-04 09:02:26)

Klasa I
 1. Wykonaj model budowy komórki roślinnej, zwierzęcej i bakteryjnej.
 2. Przygotuj portfolio pt. cykle życiowe wirusów (lityczny i lizogenny).
 3. Wykonaj plakat ilustrujący cykle rozwojowe tasiemca uzbrojonego, glisty ludzkiej i włośnia krętego
 4. Wykonaj album „Nasze płazy"
 5. Przygotuj portfolio, w którym przedstawisz prawnie chronione gatunki gadów żyjących na terenie Polski.
 6. Przygotuj portfolio pt. „Tkanki roślinne”
 7. Przygotuj portfolio pt. „Tkanki zwierzęce”
 8. Wykaż związek uzębienia ssaków z rodzajem pobieranego przez nie pokarmu.
 9. Wykonaj pomoc dydaktyczną, która umożliwi przedstawienie budowy, typów oraz przykładów występowania różnych typów nasion.

Klasa II

 1. Przygotuj prezentację multimedialną, w której udowodnisz, że trzustka jest narządem dualistycznym.
 2. Przedstaw na planszy cykl rozwojowy wybranego przedstawiciela płazińców, bądź nicieni pasożytniczych.
 3. Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij znaczenie próby tuberkulinowej i zinterpretuj jej wyniki.
 4. Wykonaj modele składników morfotycznych krwi.
 5. Przygotuj prezentację na temat badań prowadzonych przez Iwana Pawłowa i innych fizjologów (odruchy wrodzone itp.).
 6. Przygotuj, korzystając z różnych źródeł, informacje na temat irydologii.
 7. Przygotuj portfolio pt. „Choroby układu hormonalnego”
 8. Korzystając z różnych źródeł informacji, przygotuj i zaprezentuj informacje na temat środków dopingujących i ich wpływu na organizm człowieka.
 9. Przedstaw drogi zakażania się HIV, HBV, HCV, HPV oraz podaj zasady profilaktyki chorób wywołanych przez te wirusy

Klasa III

 1. Przygotuj referat na temat związku genetyki z innymi dziedzinami wiedzy.
 2. Zaplanuj i przeprowadź doświadczenie służące określeniu optymalnych wartości wybranych czynników środowiska na wzrost i rozwój danej rośliny.
 3. Wskaż przykłady praktycznego zastosowania wiedzy o oddziaływaniach allelopatycznych między roślinami.
 4. Przygotuj prezentację na temat funkcjonowania dowolnego ekosystemu wodnego.
 5. Przygotuj graficzny model cyklu biogeochemicznego azotu.
 6. Przygotuj referat na temat sukcesji ekologicznej wybranego jeziora.
 7. Opisz budowę i zastosowanie kolektorów słonecznych.
 8. Przygotuj referat na temat przepływu genów pomiędzy dwiema grupami organizmów.
 9. Wykonaj schemat drzewa rodowego człowieka.
 10. Wykonaj portfolio pt. „ Choroby genetyczne w XXI w.”
adres tego artykułu: http://www.otrebusy.edu.pl/articles.php?id=284