http://www.otrebusy.edu.pl

:: Notatka z zebrania Rady Rodziców w dniu 26.03.2015
Artykuł dodany przez: Arek (2015-04-27 14:45:27)

Notatka z zebrania Rady Rodziców w dniu 26.03.2015

Na zebraniu p. Dyrektor przedstawiła sytuację jaka będzie po otwarciu nowego budynku gimnazjum dotyczącą uczniów szkoły podstawowej (klas młodszych i starszych), oraz gimnazjum: W roku szkolnym 2015/2016 będzie siedem oddziałów gimnazjum.

W nowej szkole zostanie otwarta świetlica dla gimnazjum, duża biblioteka (multimedialna) oraz nowa stołówka przeznaczona dla uczniów obydwu szkół. Uczniowie klas IV- VI będą mogli swobodnie przechodzić na stołówkę natomiast uczniowie klas 0-III wyłącznie pod opieką nauczycieli. Do biblioteki dzieci będą chodzić pod opieką nauczycieli. Planowane jest zatrudnienie osób wspomagających pracę nauczycieli.

Jedna z sal gimnazjalnych zostanie przeznaczona na sale dydaktyczną dla szkoły podstawowej. Budynek gimnazjum będzie budynkiem zamkniętym z pełnym monitoringiem i osobą kontrolującą wejścia i wyjścia.

W budynku szkoły podstawowej przewidziany jest remont :
- biblioteki (przeznaczona na drugą świetlicę dla klas I - IV)
- sali plastycznej ( druga sala dla oddziału przedszkolnego )
- sali matematyczno – fizycznej
- łazienek ( wyłącznie do dyspozycji młodszych klas)
Remont stołówki ( docelowo sala rekreacyjna) i podłączenie budynku szkoły podstawowej do pełnego monitoringu jest zależny od sytuacji finansowej.
W świetlicy zostanie zorganizowany kącik czytelniczy dla dzieci, zostanie też zatrudniona osoba do pracy w bibliotece, która będzie się opiekować młodszymi klasami.

Lekcje w roku szkolnym 2015/2016 będą się rozpoczynały o godz. 8.00. Przerwy zostaną wydłużone do 15 min. Zostaną wprowadzone dwie, długie przerwy śniadaniowe (dla dzieci starszych i młodszych).
W obydwu szkołach zostaną otwarte sklepiki szkolne.

Szafki z których obecnie korzystają uczniowie gimnazjum zostaną przekazane uczniom klas IV-VI. Do dyspozycji zostanie oddany parking, znajdujący się z tyłu Gimnazjum.

Na prośbę rodziców w Radzie powstanie grupa, która przygotuje informacje o tym jakie warunki powinna spełniać firma przygotowująca posiłki w szkolnej stołówce. Celem jest wyeliminowanie tzw. chemii z jadłospisu dzieci.

Rodzice zwrócili się z prośbą o zorganizowanie w szkole festynu rodzinnego przy udziale wszystkich klas.

Do Działu Promocji w Gminie Brwinów będą przekazywane informacje o ciekawych wydarzeniach i osiągnięciach w naszej szkole.

Pani Dyrektor poinformowała rodziców, że zaległości wynikające z przedłużającej się nieobecności nauczycieli są nadrabiane w kolejnych semestrach.

Pani Dyrektor na kolejną prośbę rodziców jeszcze raz zwróci się do nauczycieli w sprawie dostępności do sprawdzianów. Ze strony rodziców pojawiła się propozycja, aby poprawy sprawdzianów były wpisywane do zeszytów lekcyjnych.

Pani Dyrektor zwróciła się do rodziców o przemyślenie sprawy zamknięcia szkoły podstawowej i wprowadzenia monitoringu wejść i wyjść ( np. plastikowe karty dostępu).

Kolejne zabranie Rady Rodziców odbędzie się 14 maja 2015.
adres tego artykułu: http://www.otrebusy.edu.pl/articles.php?id=278