Tydzień Świadomości Dysleksji

Otrębusy 2-6 listopada 2015

 

Harmonogram

Konkurs dla klas I-III SP

Konkurs dla klas IV-VI SP

Konkurs dla klas I-III gimnazjum

 

 

MOGĘ. UMIEM. POTRAFIĘ !

To hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Związane jest z historią szalenie zdolnego chłopca z głęboką dysleksją, który napisał jak widzi sam siebie:

Mogę czasem czegoś nie zrozumieć, ale bardzo się staram. Umiem szukać sposobów na pokonanie dysleksji.

Potrafię pracować nad przezwyciężaniem trudności. Nie jestem supermanem, ale nigdy nic nie wiadomo.

Dysleksja jest niezależna od inteligencji i nie jest przeszkodą do osiągnięcia sukcesu. Wielu sławnych ludzi

było i jest dyslektykami, a „ich geniusz nie istniał pomimo dysleksji, oni byli genialni, ponieważ byli dyslektykami".

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Tygodniu Świadomości Dysleksji! Czekają ciekawe nagrody

i dodatkowe oceny z wybranych przedmiotów.

                                                                                                                                   Organizatorzy

   p. Anna Grudzień

p. Joanna Wasak

 p. Monika Rawska

Autor: Monika