---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menu główne

Strona główna


Informacje
Kalendarium
Sport w szkole
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
Pielęgniarka szkolna
Sekretariat
Kontakt
Galeria
Nowa galeria
Gmina Brwinów
Nasza Parafia
Powiadomienie!
Informacje

Aktualny jadłospis

Podziękowanie dla chóru
Sprawdzian/egzamin       gimnazjalny
Statut
Szkolne programy
Podstawa programowa
Wymagania edukacyjne
Wykaz podręczników
Biblioteka szkolna
Widok z satelity

Wszystkich Państwa prosimy o przekazanie 1% podatku na: Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach „Nasze Dzieci” KRS: 0000382471 Będziemy wdzięczni również za przekazanie darowizny. Nr konta: 66 1050 1012 1000 0090 3007 1535
Dla ucznia
Dzwonki w szkole
Terminarz konkursów przedmiotowych
Zajęcia dodatkowe
Nasza Gazetka
Samorząd uczniowski
Mały Samorząd
Pytania na 6
Word - podanie
Word dla klas 1
Powtórka dla klas 2
Strony uczniów
UKS Otrębusy
Aktualności
Galeria UKS
Treningi
Sponsorzy
Rada rodziców
Z naszych spotkań
Terminy zebrań
Skład
REGULAMIN
Ubezpieczenie
nr konta
Powiadomienie!
My w Europie

Excel
ALS Hannover
PNWM
Inne
forum
działy artykułów
działy newsów
download
rekomenduj nas
kontakt 

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, udzielane jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do:
- III klasy szkoły podstawowej
- III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- IV klasy technikum

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem klas I, II, i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do dnia 7 września 2015r.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” uczniom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (wynoszące 574 zł, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2015r. poz. 114/) należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
- zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej (w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych).

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 (np. ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej) ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2015r., poz. 163) należy dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – pisemne uzasadnienie.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Arek | 03.09.2015 |
Link do nowej wersji strony


Stowarzyszenie rodziców

O nas
Aktualności/Projekty
Nasi Darczyńcy
Wpłaty/wsparcie
Dokumenty
Kontakt
Kliknij, zobacz i przeczytaj!


Ankiety

Najwięcej uczę się:
na lekcji
w domu sama/sam
w domu przy pomocy kogoś z rodzi

[wyniki | ankiety]
International Project
Wiadomości
TwinBlog

Nasze wyniki
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2013
Wyniki sprawdzianu po 3 klasie SP
Zajęcia unijne
Harmonogram 1-2014
Harmonogram 3-2014
Harmonogram 5-2014
KARKOSIK
LINGUA

Kalendarz
Styczeń
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Anastazego i Wincentego
Antywirus online
Sprawdź swój komputer i przekonaj się, które wirusy i spyware zostały pominięte przez Twój program antywirusowy - wykryte dzięki skanerowi zagrożenia możesz usunąć zupełnie za darmo!
Najlepsza wyszukiwarka
Google
Najczęściej czytane
Zespół Szkół w Ot...
Dane teleadresowe
HTML w Praktyce -...
Szkolne programy
Samorząd uczniowski
Statut
Regulamin Rady Ro...
SEKRETARIAT SZKOŁY
Nauczyciele 2015/...
Nauczyciele 2014/...
© 2005 Zespół Szkół w Otrębusach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.004 |