---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menu główne

Strona główna


Informacje
Kalendarium
Sport w szkole
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
Pielęgniarka szkolna
Sekretariat
Kontakt
Galeria
Nowa galeria
Gmina Brwinów
Nasza Parafia
Powiadomienie!
Informacje

Aktualny jadłospis

Podziękowanie dla chóru
Sprawdzian/egzamin       gimnazjalny
Statut
Szkolne programy
Podstawa programowa
Wymagania edukacyjne
Wykaz podręczników
Biblioteka szkolna
Widok z satelity

Wszystkich Państwa prosimy o przekazanie 1% podatku na: Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach „Nasze Dzieci” KRS: 0000382471 Będziemy wdzięczni również za przekazanie darowizny. Nr konta: 66 1050 1012 1000 0090 3007 1535
Dla ucznia
Dzwonki w szkole
Terminarz konkursów przedmiotowych
Zajęcia dodatkowe
Nasza Gazetka
Samorząd uczniowski
Mały Samorząd
Pytania na 6
Word - podanie
Word dla klas 1
Powtórka dla klas 2
Strony uczniów
UKS Otrębusy
Aktualności
Galeria UKS
Treningi
Sponsorzy
Rada rodziców
Z naszych spotkań
Terminy zebrań
Skład
REGULAMIN
Ubezpieczenie
nr konta
Powiadomienie!
My w Europie

Excel
ALS Hannover
PNWM
Inne
forum
działy artykułów
działy newsów
download
rekomenduj nas
kontaktArtykuły > Pytania na 6 > Biologia – zadania na 6
Klasa I
 1. Wykonaj model budowy komórki roślinnej, zwierzęcej i bakteryjnej.
 2. Przygotuj portfolio pt. cykle życiowe wirusów (lityczny i lizogenny).
 3. Wykonaj plakat ilustrujący cykle rozwojowe tasiemca uzbrojonego, glisty ludzkiej i włośnia krętego
 4. Wykonaj album „Nasze płazy"
 5. Przygotuj portfolio, w którym przedstawisz prawnie chronione gatunki gadów żyjących na terenie Polski.
 6. Przygotuj portfolio pt. „Tkanki roślinne”
 7. Przygotuj portfolio pt. „Tkanki zwierzęce”
 8. Wykaż związek uzębienia ssaków z rodzajem pobieranego przez nie pokarmu.
 9. Wykonaj pomoc dydaktyczną, która umożliwi przedstawienie budowy, typów oraz przykładów występowania różnych typów nasion.

Klasa II

 1. Przygotuj prezentację multimedialną, w której udowodnisz, że trzustka jest narządem dualistycznym.
 2. Przedstaw na planszy cykl rozwojowy wybranego przedstawiciela płazińców, bądź nicieni pasożytniczych.
 3. Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij znaczenie próby tuberkulinowej i zinterpretuj jej wyniki.
 4. Wykonaj modele składników morfotycznych krwi.
 5. Przygotuj prezentację na temat badań prowadzonych przez Iwana Pawłowa i innych fizjologów (odruchy wrodzone itp.).
 6. Przygotuj, korzystając z różnych źródeł, informacje na temat irydologii.
 7. Przygotuj portfolio pt. „Choroby układu hormonalnego”
 8. Korzystając z różnych źródeł informacji, przygotuj i zaprezentuj informacje na temat środków dopingujących i ich wpływu na organizm człowieka.
 9. Przedstaw drogi zakażania się HIV, HBV, HCV, HPV oraz podaj zasady profilaktyki chorób wywołanych przez te wirusy

Klasa III

 1. Przygotuj referat na temat związku genetyki z innymi dziedzinami wiedzy.
 2. Zaplanuj i przeprowadź doświadczenie służące określeniu optymalnych wartości wybranych czynników środowiska na wzrost i rozwój danej rośliny.
 3. Wskaż przykłady praktycznego zastosowania wiedzy o oddziaływaniach allelopatycznych między roślinami.
 4. Przygotuj prezentację na temat funkcjonowania dowolnego ekosystemu wodnego.
 5. Przygotuj graficzny model cyklu biogeochemicznego azotu.
 6. Przygotuj referat na temat sukcesji ekologicznej wybranego jeziora.
 7. Opisz budowę i zastosowanie kolektorów słonecznych.
 8. Przygotuj referat na temat przepływu genów pomiędzy dwiema grupami organizmów.
 9. Wykonaj schemat drzewa rodowego człowieka.
 10. Wykonaj portfolio pt. „ Choroby genetyczne w XXI w.”

|
© 2005 Zespół Szkół w Otrębusach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.077 |