---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menu główne

Strona główna


Informacje
Kalendarium
Sport w szkole
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
Pielęgniarka szkolna
Sekretariat
Kontakt
Galeria
Nowa galeria
Gmina Brwinów
Nasza Parafia
Powiadomienie!
Informacje

Aktualny jadłospis

Podziękowanie dla chóru
Sprawdzian/egzamin       gimnazjalny
Statut
Szkolne programy
Podstawa programowa
Wymagania edukacyjne
Wykaz podręczników
Biblioteka szkolna
Widok z satelity

Wszystkich Państwa prosimy o przekazanie 1% podatku na: Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Zespołu Szkół w Otrębusach „Nasze Dzieci” KRS: 0000382471 Będziemy wdzięczni również za przekazanie darowizny. Nr konta: 66 1050 1012 1000 0090 3007 1535
Dla ucznia
Dzwonki w szkole
Terminarz konkursów przedmiotowych
Zajęcia dodatkowe
Nasza Gazetka
Samorząd uczniowski
Mały Samorząd
Pytania na 6
Word - podanie
Word dla klas 1
Powtórka dla klas 2
Strony uczniów
UKS Otrębusy
Aktualności
Galeria UKS
Treningi
Sponsorzy
Rada rodziców
Z naszych spotkań
Terminy zebrań
Skład
REGULAMIN
Ubezpieczenie
nr konta
Powiadomienie!
My w Europie

Excel
ALS Hannover
PNWM
Inne
forum
działy artykułów
działy newsów
download
rekomenduj nas
kontaktArtykuły > Rada rodziców > Notka na stronę szkoły z zebrania Rady Rodziców w dniu 3 listopada 2014.


1. Rada powołała Komisję Rewizyjną w składzie : p. Marcin Wyczyński, p. Iwona Talaga, p. Izabela Fit.
2. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” uzyskało status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do zbiórki 1%. Stowarzyszenie realizuje akcję „Bezpieczna szkoła”, celem jest zbiórka funduszy na monitoring, elektroniczną kontrolę wejść i akcję „lekki tornister”. Jak zwykle prosimy o przekazywanie darowizn i 1% dla Stowarzyszenia :)
3. Do Dyrekcji została skierowana prośba o łatwiejszy dostęp do klasówek dzieci i regularne wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego.
4. Pojawiły się przypadki celowego niszczenia rowerów stojących pod szkołą. Prosimy rodziców o rozmowę z dziećmi na temat bezpiecznej jazdy i sprawdzania rowerów przed jazdą.
5. Skierowano również prośbę do Dyrekcji aby nagrodami w konkursach/ zawodach szkolnych nie były słodycze.
6. Wkrótce odbędą się szkolenia dla dzieci klas I-III z pierwszej pomocy.
7. Z inicjatywy p. Doroty Płóciennik i jej rodziców z klasy VI B została powołana w Radzie grupa, której celem będzie wsparcie i pomoc dla rodziców w trudnych sytuacjach ( przemoc w szkolę, agresja, problem w kontaktach z rówieśnikami)
Do Rady wpłynęło pismo od rodziców z pytaniami. Poniżej udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania.
1. Czy istnieje adres e-mail do Rady Rodziców?
Rada nie posiada adresu mailowego. W wyniku głosowania Rady odrzucono wniosek o założeniu adresu e-mail
2. Dlaczego na stronie internetowej szkoły opublikowane są dane czterech członków Zarządu Rady Rodziców, a według regulaminu Rady Rodziców w Zarządzie powinno zasiadać osób 5?
Skład Rady został już zaktualizowany i jest prawidłowo opublikowany na stronie internetowej szkoły. Przepraszamy za te nieścisłość:)
3. Dlaczego na stronie internetowej szkoły nie jest opublikowany aktualny harmonogram spotkań Rady Rodziców?
Rada nie publikuje harmonogramu spotkań. Daty kolejnych zebrań ustalane są na bieżąco.
4. Dlaczego na stronie internetowej szkoły nie są opublikowane dwie notatki ze spotkań Rady Rodziców z bieżącego roku szkolnego?
Notatki na stronę szkoły są publikowane na bieżąco po zatwierdzeniu przez Radę na kolejnych zebraniach.
5. Proszę o przekazanie informacji jaki jest skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
Skład Komisji Rewizyjnej:
p. Marcin Wyczyński
p. Iwona Talaga
p. Izabela Fit
6. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy paragrafem 9 pkt 1, a paragrafem 9 pkt 5 Regulaminu Rady Rodziców. Punkt 1 paragrafu 9 mówi o jednym przedstawicielu, a punkt 5 paragrafu 9 o trzech przedstawicielach z każdej klasy.
Punkt 5 paragrafu 9 został wycofany.
7. Proszę o informację czy protokoły ze spotkań Rady Rodziców są jawne.
Przypominamy po raz kolejny, że protokoły ze spotkań Rady Rodziców są jawne i do wglądu dla każdego rodzica w sekretariacie szkoły.

8. Proszę o poddanie pod głosowanie następujących postulatów nowelizujących regulamin Rady Rodziców w zakresie:
a. umożliwienia dostępu rodziców do protokołów Rady Rodziców oraz innych dokumentów np. opinii przygotowywanych przez Prezydium lub Radę Rodziców.
Protokoły i inne dokumenty ze spotkań Rady Rodziców są do wglądu dla każdego rodzica w sekretariacie szkoły.
b. możliwości udziału rodziców nie będących przedstawicielami trójek klasowych jako obserwatorów w posiedzeniu Rady Rodziców.
Każdy rodzic ma prawo brać udział w zebraniu Rady Rodziców jako wolny słuchacz. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami szkoły na nasze zebrania :)
9. Czy szkoła przewiduje wprowadzenie eksperymentów praktycznych na zajęciach z chemii.
Pani Dyrektor poinformowała, że nie prowadzi się laboratorium na poziomie szkoły podstawowej ani gimnazjum. Prowadzone są tylko proste eksperymenty, bardziej skomplikowane prezentowane są na filmach.

|
© 2005 Zespół Szkół w Otrębusach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.005 |